Ажлын санал тавих

Сонгон шалгаруулалт

Ажлын санал тавих

Нийтлэгч: admin

Огноо: 11 сар, 2 долоо хоног өмнө

төрөл: Хүний нөөц, Сонгон шалгаруулалт

Уншисан тоо: 3

Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй