Ажлын санал тавих

Сонгон шалгаруулалт

Ажлын санал тавих

Нийтлэгч: admin

Огноо: 1 жил, 2 сар өмнө

төрөл: Хүний нөөц, Сонгон шалгаруулалт

Уншисан тоо: 19

Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй