Анкет бөглөх

Сонгон шалгаруулалт

Анкет бөглөх

Нийтлэгч: admin

Огноо: 1 жил, 2 сар өмнө

төрөл: Хүний нөөц, Сонгон шалгаруулалт

Уншисан тоо: 16

Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй