Нээлттэй ажлын байр

Салбар Албан тушаал Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет
Маркетинг Төслийн менежер 2019-11-07 10:00 2019-11-14 08:00 Анкет бөглөх
Санхүү Нябо 2019-11-07 09:00 2019-11-20 15:00 Анкет бөглөх

Сонгон шалгаруулалт

  • Анкет бөглөх

    Анкет бөглөх

    Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

  • Ярилцлаганд урих

    Ярилцлаганд урих

    Анкет хүлээн авсаны дараа илгээсэн анкетыг шалгасаны үндсэн дээр бид ярилцлаганд урих болно.

  • Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

    Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

    Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

  • Туршилтын 3 хоног

    Туршилтын 3 хоног

    Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

  • Ажлын санал тавих

    Ажлын санал тавих

    Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй