Нээлттэй ажлын байр

Салбар Албан тушаал Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет
Маркетинг Төслийн менежер 2019-11-07 10:00 2019-11-14 08:00 Анкет бөглөх
Санхүү Нябо 2019-11-07 09:00 2019-11-20 15:00 Анкет бөглөх

Сонгон шалгаруулалт

 • Анкет бөглөх

  Анкет бөглөх

  Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

 • Ярилцлаганд урих

  Ярилцлаганд урих

  Анкет хүлээн авсаны дараа илгээсэн анкетыг шалгасаны үндсэн дээр бид ярилцлаганд урих болно.

 • Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

  Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

  Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

 • Туршилтын 3 хоног

  Туршилтын 3 хоног

  Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

 • Ажлын санал тавих

  Ажлын санал тавих

  Анкет хүлээж авсанаар ажил горилгчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй