гүйцэтгэх УДИРДЛАГЫН БАГ

Ө. Батзориг

Бридж корпорацийн гүйцэтгэх захирал

Газрын захиралууд

Б. Батжаргал

Судалгаа төлөвлөлт, шийдлийн газрын захирал, Глобал номадик продактс ХХК гүйцэтгэх захирал

Ч. Түмэнбаяр

Ерөнхий удирдлага хүний нөөцийн
газрын захирал

Б. Лхамсүрэн

Санхүү бүртгэл, удирдлагын
газрын захирал

Н. Батбаяр

Бизнес удирдлага,
маркетингийн газрын захирал

Охин болон хөрөнгө оруулалттай компанийн захирлууд

Б. Баасансүрэн

Некст женерейшин хеалт ХХК
Гүйцэтгэх захирал

Ж. Энхбаатар

Монголын зүрх сэтгэл ХХК
Гүйцэтгэх захирал

Хэлтсийн дарга нар

Г. Түмэндэлгэр

Дижитал маркетинг, мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга, Фарм фүтүро ХХК гүйцэтгэх захирал

Г. Энх-Ирээдүй

Хүний нөөцийн
хэлтсийн дарга

Т. Батцэцэг

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны
хэлтсийн дарга

Б. Бямбасүрэн

Худалдааны хэлтсийн
дарга

Ц. Цэрэнсамбуу

Сүзүки төвийн дарга,
Ерөнхий инженер