Search
Close this search box.
2018 оноос эхлэн Япон улсдаа төдийгүй дэлхий дахинд холхивч үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч NSK компанийн Монгол улс дахь албан ёсны эрхэт борлуулагчаар ажиллаж байна.
NSK компани нь Япон улсад хамгийн анхдагч холхивч шарик үйлдвэрлэгч төдийгүй холхивчийн эзлэх хувь нь Япондоо нэгт, дэлхийд гуравдугаарт ордог.

БУСАД БИЗНЕС