Геологи, уул уурхайн зөвлөгөө, судалгаа, зураглал
Тэргүүлэх зэрэгтэй геологичид ахалсан геологи хайгуулын бүрэлдэхүүнтэйгээр геологи, эрэл хайгуулын судалгааны дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.