Search
Close this search box.

ХҮНИЙН НӨӨЦ

Анкет бөглөх

Та анкетаа илгээснээр ажил олгогч ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Таны CV нь Бридж ХХК-ийн цахим санд бүртгэгдэх ба шаардлагатай тохиолдолд бид тантай шууд холбогдох болно.

Ярилцлаганд урих

Та шаардлагатай ажлын байрны зард анкетаа илгээснээр бид таны анкеттай танилцаж таны боломжтой үед цахимаар болон, биеэр оролцох ярилцлагын цаг товолно.

Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

Ажил мэргэжлийн онцлогоос хамаарч шаардлагатай үед ур чадварын шалгалт авна.

Туршилтын 3 хоног

Анкет хүлээж авсанаар ажил горилогчид ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

Ажлын санал тавих

Та анкетаа цахим санд илгээсэн болон өмнө нь манай компанид ярилцлагад орж байсан бол бид тантай эргэн холбогдож ажлын санал тавих болно.