Бридж корпорац бүтцийн өөрчлөлт хийлээ.

Өнөөдөр Бридж корпорац ТУЗ-ийн шийдвэрээр Бридж ХХК-ийн БУМГ-ын захирал Н.Батбаярыг   Бридж Моторс ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирлаар томиллоо. Мөн Бридж корпорацын гүйцэтгэх захирал Ө.Батзоригийг Бридж Моторс ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр, Бридж ХХК-ийн Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Т.Батцэцэгийг Бизнесийн Удирдлага Маркетингийн Газрын захирлаар тус тус томиллоо. Бридж Моторс ХХК нь 2019 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа, авто  машины […]